Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Zwem Goud, gevestigd te Hora Siccamasingel 10, 9721 HM te Groningen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 02069240, hierna te noemen: 'de Vereniging'

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement uiteengezet hoe wij met persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust per e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

In onderstaande tabel kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Onderzoeken of je lid kunt worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

- Voornaam
- Achternaam
- Adres 
- Geboortedatum 
- Telefoonnummer
- E-mail adres
- Geslacht

Uitvoering van de overeenkomst 

Indien je lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien je geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd, uiterlijk binnen 6 maanden. 

- De Vereniging
- Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB)

Administratie

- Voornaam
- Achternaam
- Adres
- Telefoonnummer
- E-mail adres
- Bankgegevens
- Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

- Belastingdienst

Het verrichten en versturen van aankopen

- Voornaam
- Achternaam
- Adres 
- Telefoonnummer
- E-mail adres
- Geslacht
- (Kleding)maat 
- Bankgegevens
- Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

- De Vereniging

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

- Voornaam
- Achternaam
- E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is.

- De Vereniging

Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.

- Voornaam
- Achternaam
- E-mailadres

Toestemming 

Zolang als men aangemeld is.

- Sponsoren 
- Andere verenigingen

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

- Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
- IP-gegevens

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. 

- Websitebeheerder
- Analytics tools

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. 

- Voornaam
- Achternaam
- E-mail adres

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

NVT

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op een website of dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

Voor het verzamelen en analyseren van bezoekersgegevens gebruiken wij Google Analytics. Deze gegevens worden door Google Analytics geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Zo verkrijgen wij inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij zo nodig aan de hand daarvan onze website of dienstverlening aanpassen. Deze gegevensverzameling vindt geanonimiseerd plaats. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Je kunt je toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van je browser. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder je toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met je heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om je persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring tref je een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Wij hebben een register verwerking persoonsgegevens opgesteld waarmee wij inzicht kunnen geven welke gegevens wij verzamelen, waar deze bewaard worden en wie toegang heeft tot deze informatie. Je hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om je gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat je gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website(s) van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen je per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens, kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens: 

Verantwoordelijke: Herman Waterbolk
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klacht over de verwerking van je Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018